loader

Cвойство align-content изменяет поведение свойства flex-wrap. Он похож на align-items, но вместо выравнивания flex-элементов он выравнивает flex-линии. Чтобы это свойство имело какой-либо эффект, должно быть несколько строк элементов! Используйте свойство justify-content для выравнивания элементов по главной оси (по горизонтали).

align-content հատկությունը փոխում է flex-wrap հատկության վարքը: Այն նման է align-items-ին, բայց flex-տարրերը հավասարեցնելու փոխարեն, այն հավասարեցնում է flex-գծերը: Որպեսզի այս հատկությունը որևէ ազդեցություն ունենա, պետք է լինեն տարրերի մի քանի տող: Օգտագործեք justify-content հատկությունը հիմնական առանցքի երկայնքով տարրերը հավասարեցնելու համար (հորիզոնական):

Синтаксис

Գրելաձև

align-content: stretch; ⟿ Растянет элементы в соответствии с контейнером.
align-content: center; ⟿ Поместить элемент(ы) в центре.
align-content: flex-start; ⟿ Поместить элемент(ы) в начало.
align-content: flex-end; ⟿ Поместить элемент(ы) в конец.
align-content: space-between; ⟿ Строки распределяются c одинаковым расстоянием между ними.
align-content: space-around; ⟿ Строки распределяются c одинаковым расстоянием между ними с небольшими отступами.
align-content: space-evenly; ⟿ Строки распределяются c одинаковым расстоянием между ними с отступами.
align-content: stretch; ⟿ Ձգում է տարրերը, որպեսզի տեղավորվեն կոնտեյներում:
align-content: center; ⟿ Տեղադրեք տարրը (տարրերը) կենտրոնում:
align-content: flex-start; ⟿ Տեղադրեք տարրը (տարրերը) սկիզբում:
align-content: flex-end; ⟿ Տեղադրեք տարրը (տարրերը) վերջում:
align-content: space-between; ⟿ Շարքերը բաշխված են նրանց միջև նույն հեռավորությամբ։
align-content: space-around; ⟿ Գծերը բաշխված են միևնույն հեռավորությամբ նրանց միջև՝ փոքր դատարկ տարածքով:
align-content: space-evenly; ⟿ Գծերը բաշխված են միևնույն հեռավորությամբ նրանց միջև՝ դատարկ տարածքով:

Пример

Օրինակ

See the Pen Untitled by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

align-contnet image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը align-content элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11+ 12+ 29+ 28+ 9+ 12.1+
Notes