loader

Элемент <aside> представляет собой раздел страницы, который имеет косвенное отношение к содержимому страницы и может быть рассмотрен отдельно от этого содержимого. <aside> применяется для боковых панелей, рекламных блоков, ссылок на архив и Т.Д. Тег <aside> является блочным, это значит он может содержать любые HTML-элементы.

<aside> տարրը ներկայացնում է էջի մի հատված, որն անուղղակիորեն կապված է էջի բովանդակության հետ և կարող է առանձին համարվել այդ բովանդակությունից: <aside> -ն օգտագործվում է կողային տողերի, գովազդային միավորների, արխիվային հղումների և այլնի համար: <aside> տարրը բլոկային տարր է, ինչը նշանակում է, որ այն կարող է պարունակել ցանկացած HTML տարր:

Синтаксис

Գրելաձև

<aside>
   <p>текст<p>
</aside>
<aside>
   <p>Տեքստ<p>
</aside>

Пример

Օրինակ

See the Pen Untitled by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <aside> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 9+ 12+ 5+ 4+ 5+ 11.5+