loader

Элемент <base> определяет основной адрес (URL), используемый для всех относительных адресов (URLs) в документе. Может быть только один <base> элемент в одном документе. <base> в общей сложности нужен для того чтобы, при отсутствии ссылки переходил по ранее заданной ссылке.

<base> տարրը սահմանում է հիմնական հասցեն (URL), որն օգտագործվում է փաստաթղթի բոլոր հարաբերական հասցեների (URL-ների) համար: Մեկ փաստաթղթում կարող է լինել միայն մեկ <base> տարր: <base>-ն ընդհանուր առմամբ անհրաժեշտ է, որպեսզի հղման բացակայության դեպքում այն ​​հետևի նախկինում սահմանված հղմանը:

Синтаксис

Գրելաձև

<base href="Путь"> <base href="Ճանապարհ">

Пример

Օրինակ

See the Pen Untitled by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

Также вы можете в конец добавить target и _blank чтобы при нажатии открывалась в новой странице.

Կարող եք նաև վերջում ավելացնել target և _blank, որպեսզի սեղմելիս այն բացվի նոր էջում։

See the Pen Untitled by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <base> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11+ 12+ 97+ 2+ 15.2+ 82+