loader

Элемент <bdi> указывает фрагмент текста, который должен быть изолирован от изменения направления вывода текста. Такое поведение важно для текстов, одновременно содержащих разные языки, читающихся слева направо и справа налево. Отметим, что тег <bdi> текст физически не переворачивает, лишь сообщает браузеру, что текст нужно воспринимать в другом направлении.

<BDI> означает Bi-Directional Isolation.

Этот элемент полезен при встраивании пользовательского контента с неизвестным направлением текста.

<bdi> տարրը նշում է տեքստի մի հատված, որը պետք է մեկուսացված լինի տեքստի ուղղության փոփոխություններից: Այս վարքագիծը կարևոր է տեքստերի համար, որոնք միաժամանակ պարունակում են տարբեր լեզուներ, որոնք կարդացվում են ձախից աջ և աջից ձախ: Նկատի ունեցեք, որ <bdi> թեգը ֆիզիկապես չի շրջում տեքստը, այն պարզապես բրաուզերին հուշում է կարդալ տեքստը այլ ուղղությամբ:

<BDI> նշանակում է Bi-Directional Isolation.

Այս տարրը օգտակար է անհայտ տեքստի ուղղություն ունեցող հատուկ բովանդակություն ներկառուցելիս:

Синтаксис

Գրելաձև

<bdi> . . . </bdi>

Пример

Օրինակ

See the Pen bdi by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <bdi> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11+ 79+ 16+ 10+ 6+ 15+