loader

Элемент <br> используется для вставки разрыва строки. В отличие от тега абзаца <p>, использование тега <br> не добавляет пустой отступ перед строкой.

   Тег <br> полезен для написания адресов или стихов.
   Тег <br> является пустым тегом, что означает, что у него нет закрывающего тега.

<br> տարրն օգտագործվում է տեքստը տողադարձ անելու համար։ Սա, ի տարբերություն <p> տարրի, տողից առաջ դատարկ տարածք չի ավելացնում:

   <br> թեգը օգտակար է հասցեներ կամ բանաստեղծություններ գրելու համար:
   <br> թեգը դատարկ թեգ է, ինչը նշանակում է, որ այն չունի փակման թեգ:

Синтаксис

Գրելաձև

<br>

Пример

Օրինակ

See the Pen br by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <br> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11+ 12+ 97+ 96+ 15.2+ 82+