loader

Cвойство caret-color указывает цвет курсора (каретки) во входных данных, текстовых областях или любом редактируемом элементе. Каретка обычно представляет собой тонкую вертикальную линию, которая мигает, чтобы сделать ее более заметной. По умолчанию он черный, но его цвет можно изменить с помощью свойства caret-color.

caret-color հատկությունը սահմանում է կուրսորի (caret - թարթող ուղղահայաց գիծ է, որը տեքստային տարածքներում ցույց է տալիս թէ որ հատվածում է մուտքագրված տեքստը գրվելու) գույնը մուտքագրվող տվյալների, տեքստային տարածքների կամ խմբագրվող ցանկացած տարրի մեջ: caret-ը սովորաբար բարակ ուղղահայաց գիծ է, որը թարթում է այն ավելի տեսանելի դարձնելու համար: Այն որպես ստանդարտ սև է, բայց դրա գույնը կարելի է փոխել՝ օգտագործելով caret-color հատկությունը:

Синтаксис

Գրելաձև

caret-color: red; ⟿ Цвет каретки. caret-color: red; ⟿ Կարետկայի գույնը.

Пример

Օրինակ

See the Pen Untitled by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

caret-color image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը caret-color элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11 76+ 57+ 53+ 11.1+ 44+
Notes