loader

Элемент <cite> представляет из себя ссылку на источник цитаты. Он должен включать в себя название произведения или URL, который может быть в сокращённом виде, например название: книги, стихотворения, песни, фильма, картины, скульптуры и т.д. Текст в <cite> обычно отображается курсивом. <cite> обычно сочетается с цитатами, в частности, с элементом <blockquote> и указывает название произведения, из которого взята цитата.

<cite> տարրը իրենից ներկայացնւմ է հղում դեպի ստեղծագործությունների աղբյուրը: Այն պետք է ներառի ստեղծագործության վերնագիրը կամ URL-ը, որը կարող է կրճատվել, օրինակ՝ գրքի, բանաստեղծության, երգի, ֆիլմի, նկարի, քանդակի և այլնի վերնագիր: <cite>-ի տեքստը սովորաբար ցուցադրվում է շեղ տառերով: <cite>-ը սովորաբար զուգակցվում է մեջբերումներով, մասնավորապես <blockquote> տարրով և ցույց է տալիս ստեղծագործության անվանումը, որից վերցված է մեջբերումը։

Синтаксис

Գրելաձև

<cite>Текст</cite> <cite>Տեքստ</cite>

Пример

Օրինակ

See the Pen cite by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <cite> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11+ 12+ 97+ 2+ 15.2+ 82+