loader

Cвойство counter-reset создает или сбрасывает один или несколько счетчиков CSS. Свойство counter-reset обычно используется вместе со свойством counter-increment и свойством content.

counter-reset հատկությունը ստեղծում կամ վերակայում է մեկ կամ մի քանի CSS հաշվիչներ: counter-reset հատկությունը սովորաբար օգտագործվում է counter-increment և content հատկությունների հետ համատեղ:

Синтаксис

Գրելաձև

counter-reset: my-counter; ⟿ Значение для начало к счетчику. По умолчанию 0, если не указано.
counter-reset: my-counter 0; ⟿ Значение для начало к счетчику 0.
counter-reset: my-counter 5; ⟿ Значение для начало к счетчику 5.
counter-reset: my-counter -5; ⟿ Значение для начало к счетчику -5.
counter-reset: my-counter; ⟿ Արժեք հաշվիչի մեկնարկի համար: Սկզբնականը 0 է, եթե նշված չէ ոչինչ.
counter-reset: my-counter 0; ⟿ Արժեքը հաշվիչի սկզբի համար 0 է.
counter-reset: my-counter 5; ⟿ Արժեքը հաշվիչի սկզբի համար 5 է.
counter-reset: my-counter -5; ⟿ Արժեքը հաշվիչի սկզբի համար -5 է.

Пример

Օրինակ

See the Pen counter-reset by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

counter-reset image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը counter-reset элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 8+ 12+ 4+ 2+ 3.1+ 10+
Notes