loader

Элемент <dfn> используется для вывода терминов или расшифровки сокращений. В тег <dfn> оборачиваются сами термины, а их определения должны содержаться в ближайшем родительском теге <p>, <dl> или <section>.

По умолчанию браузеры применяют к тексту внутри <dfn> курсивный шрифт с помощью font-style: italic;

<dfn> տարրն օգտագործվում է տերմիններ ցուցադրելու կամ հապավումները ընդլայնելու համար: <dfn> թեգը փաթաթում է տերմինները, և դրանց սահմանումները պետք է պարունակվեն <p>, <dl> կամ <section> մայր թեգում:

Սովորաբար, բրաուզերները <dfn>-ի տեքստի վրա շեղագիր ֆոնտ են կիրառում` օգտագործելով font-style: italic;:

Синтаксис

Գրելաձև

<dfn> Текст </dfn> <dfn> Տեքստ </dfn>

Пример

Օրինակ

See the Pen dfn by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

Тег <dfn> очень сильно будет похож на <abbr> если к нему добавить <title>.

<dfn> թեգը շատ նման կլինի <abbr>-ին, եթե դրան ավելացնեք <title>:

See the Pen dfn + title by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

Также можем с ним же добавить тег <abbr>.

Դրա հետ կարող ենք ավելացնել նաև <abbr> թեգը։

See the Pen dfn + title + abbr by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <dfn> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11+ 12+ 97+ 2+ 15.2+ 82+