loader

Элемент <dialog> задает диалоговое окно, в котором можно выводить сообщение или форму, например, для входа на сайт. Диалоговое окно отображается со следующим предустановленным стилем.

<dialog> տարրը սահմանում է երկխոսության տուփ, որտեղ դուք կարող եք ցուցադրել հաղորդագրություն կամ ձև, օրինակ՝ կայք մուտք գործելու համար: Երկխոսության տուփը ցուցադրվում է հետևյալ նախադրված ոճով.

Таким образом диалоговое окно отображается с белым фоном, чёрной рамкой и по центру горизонтальной оси. Ширина совпадает с шириной родительского контейнера.

Для отображения и сокрытия диалогового окна применяются, соответственно, методы show() и hide(), как показано в примере ниже. Кроме того, диалог можно превратить в модальное окно, используя вместо show() метод showModal. В этом случае остальные элементы на странице блокируются — текст нельзя выделить, а кнопки нажать до тех пор, пока диалоговое окно не будет закрыто. Также модальное окно можно закрыть клавишей Esc.

Այսպիսով, երկխոսության տուփը ցուցադրվում է սպիտակ ֆոնով, սև եզրագծով և կենտրոնացած է հորիզոնական առանցքի վրա: Լայնությունը նույնն է, ինչ մայր կոնտեյների լայնությունը:

Երկխոսության տուփը ցուցադրելու և թաքցնելու համար օգտագործեք համապատասխանաբար show() և hide() մեթոդները, ինչպես ցույց է տրված ստորև բերված օրինակում: Դուք կարող եք նաև երկխոսությունը վերածել մոդալ պատուհանի, օգտագործելով showModal մեթոդը՝ show()-ի փոխարեն: Այս դեպքում էջի մնացած տարրերն արգելափակված են՝ տեքստը չի կարող ընտրվել, և կոճակները չեն կարող սեղմվել, քանի դեռ երկխոսության տուփը չի փակվել: Դուք կարող եք նաև փակել մոդալ պատուհանը Esc ստեղնով:

Синтаксис

Գրելաձև

<dialog open> . . . </dialog>

Пример

Օրինակ

See the Pen dialog by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

See the Pen dialog + js by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

Вы открыли главное диалоговое окно, пожалуйста покиньте его!

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <dialog> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11+ 79+ 37+ 98+ Yes 24+