loader

Элемент <dl> представляет собой список описаний. Каждый такой список начинается с контейнера <dl>, куда входит тег <dt> создающий термин и тег <dd> задающий определение этого термина.

<dl> տարրը նկարագրությունների ցուցակ է: Յուրաքանչյուր այդպիսի ցուցակ սկսվում է <dl> կոնտեյներով, որը ներառում է <dt> թեգ, որը ստեղծում է տերմին և <dd> թեգ, որը սահմանում է այդ տերմինը:

Синтаксис

Գրելաձև

<dl>
<dt>. . .</dt>
<dd>. . .</dd>
</dl>

Пример

Օրինակ

See the Pen dl by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <dl> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11+ 12+ 97+ 2+ 15.2+ 82+