loader

Cвойство filter позволяет вам применять к элементу такие графические эффекты, как размытие и смещение цвета. Фильтры обычно используются для регулировки рендеринга изображений, фонов и рамок. В стандарт CSS включены несколько функций, которые обеспечивают предопределённые эффекты.

filter հատկությունը թույլ է տալիս կիրառել գրաֆիկական էֆեկտներ, ինչպիսիք են լղոզումը և գույնի փոփոխությունը տարրի վրա: Ֆիլտրները սովորաբար օգտագործվում են պատկերների և ֆոնի ցուցադրումը կարգավորելու համար: Ստանդարտ CSS-ը ներառում է մի քանի առանձնահատկություններ, որոնք ապահովում են նախապես սահմանված էֆեկտներ:

Синтаксис

Գրելաձև

filter: blur(5px); ⟿ Применяет к изображению эффект размытия.
filter: brightness(0.4); ⟿ Регулирует яркость изображения.
filter: contrast(200%); ⟿ Регулирует контрастность изображения.
filter: drop-shadow(16px 16px 20px blue); ⟿ Применяет эффект тени к изображению.
filter: grayscale(50%); ⟿ Преобразует изображение в оттенки серого.
filter: hue-rotate(90deg); ⟿ Применяет поворот оттенка к изображению.
filter: invert(75%); ⟿ Инвертирует сэмплы в изображении.
filter: opacity(25%); ⟿ Устанавливает уровень непрозрачности изображения.
filter: saturate(30%); ⟿ Насыщает изображение.
filter: sepia(60%); ⟿ Преобразует изображение в сепию.
filter: blur(5px); ⟿ Կիրառում է լղոզման էֆեկտ պատկերի վրա.
filter: brightness(0.4); ⟿ Կարգավորում է պատկերի պայծառությունը.
filter: contrast(200%); ⟿ Կարգավորում է պատկերի կոնտրաստը.
filter: drop-shadow(16px 16px 20px blue); ⟿ Կիրառում է ստվերային էֆեկտ պատկերի վրա.
filter: grayscale(50%); ⟿ Փոխակերպում է պատկերը մոխրագույնի.
filter: hue-rotate(90deg); ⟿ Կիրառում է երանգի պտույտ պատկերի վրա.
filter: invert(75%); ⟿ Շրջում է պատկերի նմուշները.
filter: opacity(25%); ⟿ Սահմանում է պատկերի անթափանցելիության մակարդակը.
filter: saturate(30%); ⟿ Հագեցնում է պատկերը.
filter: sepia(60%); ⟿ Փոխակերպում է պատկերը սեպիայի.

Пример

Օրինակ

See the Pen img filters by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

filter image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը filter элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 6+ 12+ 53+ 35+ 9.1+ 40+
Notes