loader

Cвойство flex-grow определяет как много свободного пространства во flex-контейнере должно быть назначено текущему элементу. Свободное пространство — разница между размером flex-контейнера и размером всех его flex-элементов вместе.

flex-grow հատկությունը որոշում է, թե որքան свободного пространства պետք է հատկացվի flex-կոնտեյների ընթացիկ տարրին: Свободное пространство flex-կոնտեյների չափի և դրա բոլոր felx-տարրերի չափերի միջև տարբերությունն է:

Синтаксис

Գրելաձև

flex-grow: 2; ⟿ Количество пространства для блока. flex-grow: 2; ⟿ Տարիի տարածության քանակը.

Пример

Օրինակ

See the Pen flex-grow by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

flex-grow image

Также у тега flex есть следующие под. теги

Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը flex элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11+ 12+ 29+ 20+ 9+ 12.1+
Notes