loader

Cвойство float указывает, что текущий элемент должен быть изъят из обычного flow (потока) и прижат к левой или правой стороне родительского элемента. Текст и inline элементы будут обтекать такой элемент.

float հատկությունը ցույց է տալիս, որ ընթացիկ տարրը պետք է հեռացվի նորմալ flow-ից (հոսք) և սեղմվի մայր տարրի ձախ կամ աջ կողմում:

Синтаксис

Գրելաձև

float: left; ⟿ Указывает, что элемент должен находиться слева от содержащего его блока.
float: right; ⟿ Указывает, что элемент должен находиться справа от содержащего его блока.
float: none; ⟿ Указывает, что элемент будет вести себя как блочный.
float: left; ⟿ Նշում է, որ տարրը պետք է լինի իր պարունակող բլոկի ձախ կողմում.
float: right; ⟿ Նշում է, որ տարրը պետք է լինի իր պարունակող բլոկի աջ կողմում.
float: none; ⟿ Նշում է, որ տարրն իրեն կպահի որպես բլոկային տարր.

Пример

Օրինակ

See the Pen float by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

float image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը float элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 6+ 12+ 4+ 2+ 3.1+ 10+
Notes