loader

Добавление фото, видео и аудио

Լուսանկարների, տեսանյութերի և աուդիոների ավելացում

Когда на любом сайте присутствует много информации(текста), но нет фотографий либо видео, сайт получается очень простым и однотонным. Для этого иногда фотографии могут придать смысл тексту и с помощью видео оживит сайт. Для добавления фотографий нужно использовать тег <img>.

Երբ ցանկացած կայք պարունակում է մեծ քանակությամբ տեղեկատվություն (տեքստ), բայց ոչ մի լուսանկար կամ տեսանյութ, ապա կայքը շատ պարզ ու միապաղաղ է ստացվում։ Դրա համար երբեմն լուսանկարները կարող են իմաստ հաղորդել տեքստին և տեսանյութի օգնությամբ կենդանացնել կայքը: Լուսանկարներ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել <img> թեգը:

Тег <img> одиночный, у него нет закрывающей пары. Ссылка на картинку и другие параметры задаются с помощью атрибутов. Src является обязательным атрибутом. В качестве значения указывается адрес картинки. Абсолютная или относительная ссылка до файла в любом допустимом формате. Alt тоже является обязательным атрибутом. Текст в alt называется альтернативным описанием картинки и рассказывает словами, что изображено на картинке. Это полезно, если картинка не загружается или пользователь не видит изображения.

<img> թեգը չունի փակվող զույգ թեգ։ Պատկերի հղումը և այլ պարամետրերը սահմանվում են ատրիբուտների միջոցով: Src-ն պարտադիր ատրիբուտ է: Որպես ատրիբուտի արժեք տեղադրվում է պատկերի հասցեն: Ցանկացած վավեր ֆայլի տեսակով՝ բացարձակ կամ հարաբերական հղումով: Alt-ը նույնպես պարտադիր ատրիբուտ է: alt ատրիբուտի մեջ գրված տեքստը կոչվում է նկարի այլընտրանքային նկարագրություն և բառերով պատմում է այն, ինչ պատկերված է նկարում։ Սա օգտակար է, եթե պատկերը չի բեռնվում կամ օգտագործողը չի տեսնում պատկերը:

black-in-white.webp

Иногда бывает так - что нам нужно отрезать какую-то часть либо изменить форму картинки. Для этого можно использовать свойство clip-path. Сlip-path создаёт ограниченную область, которая определяет какая часть элемента должна быть видна. То что находится снаружи, видно, а то что внутри – скрыто. Например, чтобы сделать круглым, нужно использовать атрибут circle, но прежде всего зададим width и height:

Երբեմն պատահում է, որ պետք է ինչ-որ հատված կտրել կամ փոխել նկարի ձևը։ Դրա համար կարող եք օգտագործել clip-path հատկությունը: Сlip-path-ը ստեղծում է սահմանափակ տարածք, որը սահմանում է, թե տարրի որքան մասը պետք է տեսանելի լինի: Այն, ինչ դրսում է, տեսանելի է, իսկ այն, ինչ ներսում է՝ թաքնված։ Օրինակ՝ այն կլոր դարձնելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել circle հատկանիշը, բայց առաջին հերթին սահմանենք width և height:

black-in-white.webp

Есть очень много видов для изменения картинки. Чтобы не сидеть и пытаться понять как писать чтобы было красиво, можете посмотреть генератор для создания таких фигур: Clippy.

Նկարը փոխելու շատ տեսակներ կան: Որպեսզի չնստեք և չփորձեք պարզել, թե ինչպես գրել, որպեսզի գեղեցիկ լինի, կարող եք նայել նման ձևեր ստեղծելու գեներատորին՝ Clippy.

black-in-white.webp

Для того чтобы изменить цвет, контрастность картинки можете использовать свойство filter. Свойство filter позволяет использовать к элементам различные графические эффекты, которые позволяют сделать их более выразительными. Если вы хотите сделать что-то необычное, то можете покрасить элемент в сепию, добавить ему необычную тень и Т.П. Наводись на картинку снизу и увидишь как будет выглядеть сепия в деле:

Պատկերի գույնը, հակադրությունը փոխելու համար կարող եք օգտագործել filter հատկությունը։ filter հատկությունը թույլ է տալիս կիրառել տարբեր գրաֆիկական էֆեկտներ տարրերի վրա, որոնք դրանք ավելի արտահայտիչ են դարձնում: Եթե ​​ցանկանում եք ինչ-որ անսովոր բան անել, կարող եք տարրը գունավորել սեպիայի մեջ, ավելացնել անսովոր ստվեր և այլն։ Դիտեք ստորև նկարի վրա և տեսեք, թե ինչ տեսք կունենա սեպիան գործողության մեջ.

See the Pen Untitled by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

Фильтр — очень мощный инструмент, он позволяет реализовать многие дизайнерские идеи при помощи одной строчки кода. Фильтры можно применить не только к картинкам, но и к любым непустым элементам. Про то что же такое :hover поговорим чуточку позже. А пока что давайте поговорим про тег <video>. Тег - <video> добавляет на страницу видеоплейер, способный воспроизвести одно или несколько видео. Тег <video> всегда закрывается при помощи парного тега <video>. Внутри контейнера <video> можно задать адрес видео, используя тег <source src="URL"> или атрибут src. Иногда бывает, что какой-то браузер не поддерживает какой-то формат. Таким образом, в <video> можно добавить несколько файлов в разных форматах. Будет выглядеть таким образом:

Ֆիլտրը շատ հզոր գործիք է, այն թույլ է տալիս իրականացնել բազմաթիվ դիզայներական գաղափարներ մեկ տողով կոդի միջոցով: Ֆիլտրը կարող են կիրառվել ոչ միայն նկարների, այլև ցանկացած ոչ դատարկ տարրերի վրա: Թե ինչ է :hover-ը կխոսենք մի փոքր ուշ։ Առայժմ խոսենք <video> թեգի մասին։ <video> թեգը էջին ավելացնում է վիդեո նվագարկիչ, որը կարող է մեկ կամ մի քանի տեսանյութեր նվագարկել: <video> թեգը միշտ փակվում է զույգ <video> թեգերով: <video> կոնտեյների ներսում դուք կարող եք սահմանել տեսանյութի URL-ը` օգտագործելով <source src="URL"> թեգը կամ src հատկանիշը: Երբեմն պատահում է, որ որոշ զննարկիչ չի աջակցում ինչ-որ ձևաչափի: Այսպիսով, տարբեր ձևաչափերով մի քանի ֆայլ կարող են ավելացվել <video>-ին: Այն այսպիսի տեսք կունենա.

Какие-то браузеры могут не поддерживать какой-то формат. С помощью этого в <video> можно добавить один и тот же файл в нескольких форматах. Также с помощью атрибутов мы можем настроить кнопки для управления, зацикливание видео, а также другие параметры. С помощью атрибута src можно указать ссылку на видеофайл. Также можно указать ссылку на источник через тег <source>.

Որոշ բրաուզերներ կարող են չաջակցել որոշ ձևաչափի: Դրանով դուք կարող եք նույն ֆայլը մի քանի ձևաչափով ավելացնել <video>-ում: Բացի այդ, ատրիբուտների օգնությամբ մենք կարող ենք կարգավորել կոճակները վերահսկման, վիդեո հանգույցների և այլ պարամետրերի համար: Օգտագործելով src հատկանիշը, կարող եք նշել վիդեո ֆայլի հղումը: Դուք կարող եք նաև նշել աղբյուրի հղումը <source> թեգի միջոցով:

Как правило, controls — добавляет стандартные элементы управления видеоплейером: кнопку воспроизведения и паузы полосу прокрутки уровень громкости полноэкранный режим или другие. Возможность воспроизводить автоматически видео, которое происходит при запуске страницы — autoplay. Видео воспроизводится автоматически после загрузки сайта. Но в некоторых браузерах уже не работает из-за коварности этого параметра. Может заработать если с ним будет параметр muted. Muted — видео начнёт играть без звука, пока его не включит пользователь. Loop — это зацикливание воспроизведения видео, поэтому оно снова начинается после завершения. Playsinline — контролирует воспроизведение видео на мобильных устройствах. В большинстве случаев видео открывается в полноэкранном режиме, но этот атрибут позволяет ограничить это поведение и оставить видео внутри элемента. Poster — URL-адрес картинки, которая будет показываться, пока видео не загрузится. Это обложка ролика. Если её не будет, то, пока не загрузится первый кадр, на месте видео пользователь увидит чёрный прямоугольник.

Որպես կանոն, controls - ավելացնում է ստանդարտ վիդեո նվագարկիչի կառավարում` նվագարկման և դադարի կոճակ, ոլորման սանդղակ, ձայնի մակարդակ, լիաէկրան ռեժիմ և այլն: Տեսանյութ ավտոմատ կերպով նվագարկելու հնարավորություն, որը տեղի է ունենում էջը բացելիս - autoplay. Տեսանյութը ավտոմատ կերպով նվագարկվում է կայքի բեռնումից հետո: Բայց որոշ բրաուզերներում այն ​​այլեւս չի աշխատում այս պարամետրի նենգության պատճառով։ Այն կարող է վաստակել, եթե այն ունի անջատված պարամետր: muted. Muted - տեսանյութը կսկսի նվագարկել առանց ձայնի, քանի դեռ այն չի միացվել օգտատիրոջ կողմից: Loop-ը տեսահոլովակի նվագարկման օղակ է, ուստի այն նորից սկսվում է ավարտից հետո: Playsinline - վերահսկում է վիդեո նվագարկումը շարժական սարքերում: Շատ դեպքերում տեսանյութը բացվում է լիաէկրան ռեժիմով, սակայն այս հատկանիշը թույլ է տալիս սահմանափակել այս պահվածքը և տեսանյութը թողնել տարրի ներսում: Poster -ը պատկերի URL-ն է, որը կցուցադրվի մինչև տեսանյութի բեռնումը: Սա տեսանյութի շապիկն է։ Եթե ​​այն չկա, ապա մինչև առաջին կադրը բեռնվի, օգտատերը տեսանյութի տեղում կտեսնի սև ուղղանկյուն:

Если будем использовать все параметры, то будет выглядеть подобным образом:

Եթե ​​օգտագործենք բոլոր պարամետրերը, ապա այն կունենա հետևյալ տեսքը.

На видео тоже можно использовать clip-path:

Կարող է օգտագործվել նաև տեսանյութում clip-path:

Иногда бывают случаи когда нужно добавлять субтитры. Для этого можно использовать тег <track>. У него свои параметры и атрибуты. Kind указывает тип дорожки, src путь к файлу, srclang язык дорожки. Для добавления субтитров нужно вписать в kind: subtitles или captions. Subtitles специально предназначены для дублирования звуковой дорожки фильма в виде текстового текста на языке оригинала для глухих людей. Также возможно иметь перевод на другие языки, для тех не знакомых с оригинальным текстом. Обычно текст субтитров выводится поверх видео. Captions Передача диалогов, звуковых эффектом и музыкой в виде текста для случаев, когда звук недоступен или глухие пользователи.

Երբեմն լինում են ժամանակներ, երբ անհրաժեշտ է ենթագրեր ավելացնել: Դրա համար կարող եք օգտագործել <track> թեգը: Այն ունի իր պարամետրերն ու հատկանիշները: Kind-ը ցույց է տալիս ուղու տեսակը, src-ը ֆայլի ուղին է, srclang-ը ուղու լեզուն է: Ենթագրեր ավելացնելու համար մուտքագրեք kind: subtitles կամ captions. Subtitles հատուկ նախագծված են խուլերի համար ֆիլմի սաունդթրեքը բնօրինակ լեզվով կրկնօրինակելու համար: Հնարավոր է նաև թարգմանություններ այլ լեզուներով՝ բնօրինակ տեքստին անծանոթների համար։ Սովորաբար ենթավերնագրի տեքստը ցուցադրվում է տեսանյութի վրա: Captions Անցեք երկխոսությունը, ձայնային էֆեկտները և երաժշտությունը որպես տեքստ այն դեպքերի համար, երբ ձայնը հասանելի չէ կամ խուլ օգտատերեր:

Теперь давайте поговорим про добавление аудио файлов на сайт. Очень редко можно увидит музыку на сайте, но не рассказать не можем. Тег <audio> позволяет добавить на страницу аудио плеер, который воспроизводит звуковой файл. Вы можете добавить несколько форматов одного файла для того, чтобы браузер воспроизвел тот тип формата, который поддерживается — для этого нужно использовать вложенные теги <source>. <Audio> очень похож своими параметрами. У него также есть: controls, autoplay, loop, muted и они делают то же самое что и в <video>. У <audio> нет постера(poster) потому что ему это даже не нужно 😅.

Այժմ խոսենք կայքում աուդիո ֆայլեր ավելացնելու մասին: Կայքում երաժշտություն տեսնելը շատ հազվադեպ է, բայց մենք չենք կարող ասել: <audio> թեգը թույլ է տալիս աուդիո նվագարկիչ ավելացնել էջին: Դուք կարող եք մի քանի ձևաչափեր ավելացնել մեկ ֆայլի մեջ, որպեսզի բրաուզերը ներկայացնի այն ձևաչափի տեսակը, որն աջակցում է, օգտագործելով ներդիր <source> թեգը: <Audio>-ն իր պարամետրերով շատ նման է: Այն նույնպես ունի՝ controls, autoplay, loop, muted և անում են նույնը, ինչ <video>-ում: У <audio>-ն (poster) չունի, քանի որ դրա կարիքն անգամ չունի 😅.

Аудио плеер также можно отредактировать и сделать более привлекательным.

Աուդիո նվագարկիչը կարող է նաև խմբագրվել և ավելի գրավիչ դառնալ:

See the Pen Audio Player by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

Дополнительное задание

Լրացուցիչ առաջադրանք

Попробуйте воссоздать также как на картинке: Размер текстов: h1;
Ссылка картинки: https://cutt.ly/mNs2yR9;
Ссылка видео: https://cutt.ly/7Ns2x2L.
Размер картинки: 400 x 300; Размер видео: 500 x 300;

Փորձեք վերստեղծել նույնը, ինչ նկարում. Տեքստի չափը՝ h1;
Պատկերի հղումը՝ https://cutt.ly/mNs2yR9;
Տեսանյութի հղումը՝ https://cutt.ly/7Ns2x2L.
Պատկերի չափը՝ 400 x 300; Տեսանյութի չափը՝ 500 x 300;

shift+1 gif
Показать ответ! Ցույց տալ պատասխանը
<< Предыдущий Следующий >>
<< Նախորդը Հաջորդը >>