loader

Элемент <head> содержит основную информацию о документе: метаданные (например, заголовок окна или кодировку), ссылки на скрипты и таблицы стилей. Эта информация не отображается на странице браузера. Пользователи увидят только заголовок окна страницы (title). Самый простой вид того что должен находиться внутри <head> показано внизу.

<head> տարրը պարունակում է հիմնական տեղեկատվություն փաստաթղթի մասին՝ մետատվյալներ (օրինակ, պատուհանի վերնագիր կամ կոդավորում), սցենարի հղումներ և ոճային սանդղակներ: Այս տեղեկատվությունը չի ցուցադրվում բրաուզերի էջում: Օգտագործողները կտեսնեն միայն էջի պատուհանի վերնագիրը (title): Ամենապարզ տեսքը, թե ինչ պետք է լինի <head>-ի ներսում, ներկայացված է ստորև նշված օրինակում։

Синтаксис

Գրելաձև

<head> . . . </head>

Пример

Օրինակ

See the Pen head by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <head> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11 12+ 4+ 2+ 15.2+ 82