loader

Свойство image-rendering задает алгоритм масштабирования изображения. Свойство применяется к самому элементу, к любым изображениям, установленным в других его свойствах, и к его потомкам. Браузер будет масштабировать изображение, когда автор страницы указывает размеры, отличающийся от его естественного размера. Масштабирование также может происходить из-за взаимодействия с пользователем (zoom). Например, если естественный размер изображения составляет 100×100 пикселей, но его фактические размеры составляют 200×200 пикселей (или 50×50 пикселей), то изображение будет увеличено (или уменьшено) с использованием алгоритма, заданного с помощью image-rendering. Это свойство не влияет на немасштабированные изображения.

image-rendering հատկությունը սահմանում է պատկերի մասշտաբավորման ալգորիթմը: Հատկությունը կիրառվում է բուն տարրի, նրա մյուս հատկություններում տեղադրված ցանկացած պատկերի և նրան պատկանող տարրերի նկատմամբ: Բրաուզերը կմեծացնի պատկերը, երբ էջի հեղինակը նշի դրա բնական չափսից տարբերվող չափսեր: Մասշտաբավորումը կարող է տեղի ունենալ նաև օգտագործողի փոխազդեցության շնորհիվ (zoom): Օրինակ, եթե պատկերի բնական չափը 100x100 պիքսել է, բայց դրա սահմանված չափերը 200x200 պիքսել են (կամ 50x50 պիքսել), ապա պատկերը կմեծացվի (կամ կփոքրացվի)՝ օգտագործելով image-rendering-ի կողմից նշված ալգորիթմը: Այս հատկությունը չի ազդում չմաշտաբավորված պատկերների վրա:

Синтаксис

Գրելաձև

image-rendering: auto; ⟿ Стандартный алгоритм масштабирования изображения.
image-rendering: crisp-edges; ⟿ Изображение сохраняется без применения эффекта сглаживания или размытия.
image-rendering: pixelated; ⟿ Браузер сохраняет пикселизированный стиль.
image-rendering: smooth; ⟿ Сглаживает цвета на изображении.
image-rendering: high-quality; ⟿ То же, что и smooth, но более качественное масштабирование.
image-rendering: auto; ⟿ Ստանդարտ պատկերի մասշտաբավորման ալգորիթմ.
image-rendering: crisp-edges; ⟿ Պատկերը պահվում է առանց որևէ շեղման կամ լղոզման:.
image-rendering: pixelated; ⟿ Բրաուզերը պահպանում է պիքսելացված ոճը.
image-rendering: smooth; ⟿ Հարթեցնում է գույները պատկերի մեջ.
image-rendering: high-quality; ⟿ Նույնը, ինչ smooth, բայց ավելի լավ մասշտաբավորումով.

Пример

Օրինակ

See the Pen image-rendering by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը image-rendering элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 7+ 79+ 41+ 65+ 10+ 28+
Notes -ms-