loader

Элемент <legend> используется для добавления подписи к группе связанных элементов формы <input>, которые были сгруппированы вместе в <fieldset>. Организация полей формы в группы <fieldset> с соответствующими заголовками <legend> может помочь сделать сложные формы более привлекательными и простыми в использовании. Важно, чтобы <legend> был первым дочерним элементом внутри <fieldset>. Если внутри <fieldset> будет больше одного <legend> отобразится только первый, все остальные отобразятся как обычные блочные элементы:

<legend> տարրն օգտագործվում է վերնագիր ավելացնելու համար կապված <input> ձևի տարրերի խմբին, որոնք խմբավորված են <fieldset>-ում։ Ձևերի դաշտերը <fieldset> խմբերի մեջ կազմակերպելը համապատասխան <legend> վերնագրերով կարող է օգնել բարդ ձևերը դարձնել ավելի գրավիչ և հեշտ օգտագործելի: Կարևոր է, որ <legend> լինի <fieldset>-ի առաջին տարրը: Եթե <fieldset>-ի ներսում կա մեկից ավելի <legend>, ապա կցուցադրվի միայն առաջինը, մնացած բոլորը կցուցադրվեն որպես նորմալ բլոկի տարրեր։

Синтаксис

Գրելաձև

<legend>Заголовок</legend> <legend>վերնագիր</legend>

Пример

Օրինակ

See the Pen fieldset by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <legend> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 6+ 12+ 4+ 2+ 3.1+ 12.1+