loader

Cвойство max-width устанавливает максимальную ширину элемента. Значение ширины элемента будет вычисляться в зависимости от значений установленных свойств width, max-width и min-width.

max-width հատկությունը սահմանում է տարրի առավելագույն լայնությունը: Տարրի լայնության արժեքը կհաշվարկվի կախված սահմանված width, max-width և min-width հատկությունների արժեքներից:

Синтаксис

Գրելաձև

max-width: none; ⟿ Отменяет действие этого свойства.
max-width: 300px; ⟿ Определяет максимальную ширину в пикселях.
max-width: none; ⟿ Անտեսում է այս հատկությունը.
max-width: 300px; ⟿ Նշում է առավելագույն լայնությունը պիքսելներով.

Пример

Օրինակ

See the Pen max-width by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը max-width элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 7+ 12+ 4+ 2+ 3.1+ 10+
Notes