loader

Cвойство min-height устанавливает минимальную высоту элемента. Значение высоты элемента будет вычисляться в зависимости от значений установленных свойств height, max-height и min-height.

min-height հատկությունը սահմանում է տարրի նվազագույն բարձրությունը: Տարրի բարձրության արժեքը կհաշվարկվի կախված սահմանված height, max-height և min-height հատկությունների արժեքներից:

Синтаксис

Գրելաձև

min-height: auto; ⟿ Ведет себя как 0.
min-height: 300px; ⟿ Определяет минимальную высоту в пикселях.
min-height: auto; ⟿ Գործում է 0-ի նման.
min-height: 300px; ⟿ Նշում է նվազագույն բարձրությունը պիքսելներով.

Пример

Օրինակ

See the Pen min-height by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը min-height элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 7+ 12+ 4+ 3+ 3.1+ 10+
Notes