loader

Cвойство min-width устанавливает минимальную ширину элемента. Значение ширины элемента будет вычисляться в зависимости от значений установленных свойств width, max-width и min-width.

min-width հատկությունը սահմանում է տարրի նվազագույն լայնությունը: Տարրի լայնության արժեքը կհաշվարկվի կախված սահմանված width, max-width և min-width հատկությունների արժեքներից:

Синтаксис

Գրելաձև

min-width: auto; ⟿ Ведет себя как 0.
min-width: 300px; ⟿ Определяет минимальную ширину в пикселях.
min-width: auto; ⟿ Գործում է 0-ի նման.
min-width: 300px; ⟿ Նշում է նվազագույն լայնությունը պիքսելներով.

Пример

Օրինակ

See the Pen min-width by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը min-width элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 7+ 12+ 4+ 2+ 3.1+ 10+
Notes