loader

Элемент <object> используется для встраивания объекта в документ HTML. Он обычно используется для встраивания элементов веб-страницы, таких как элементы Flash и Java, которые обрабатываются подключаемыми модулями браузера. В большинстве случаев <object> используется для встраивания содержимого, поддерживаемого подключаемыми модулями браузера. Теоретически его можно использовать для вывода изображений, но для этой цели больше подходит элемент <img>. Обратите внимание, что атрибут type сообщает браузеру, какой плагин нужно загрузить для отображения содержимого, но вам нужно указать только тип или данные — не обязательно и то, и другое. Любой текст, который вы включаете между тегами <object> и </object> будет отображаться, если подключаемый модуль недоступен.

<object> տարրը օգտագործվում է օբյեկտը HTML փաստաթղթում տեղադրելու համար: Այն սովորաբար օգտագործվում է վեբ էջի տարրեր, ինչպիսիք են Flash-ը և Java-ի տարրերը, որոնք մշակվում են բրաուզերի պլագինների միջոցով: Հիմնական դեպքերում <object> -ն օգտագործվում է բրաւզերի պլագինների կողմից աջակցվող բովանդակությունը տեղադրելու համար: Տեսականորեն այն կարող է օգտագործվել պատկերներ ցուցադրելու համար, սակայն այս նպատակով ավելի հարմար է <img> տարրը։ Նկատի ունեցեք, որ type հատկանիշը բրաուզերին ասում է, թե որ պլագինը պետք է բեռնի բովանդակությունը ցուցադրելու համար, բայց դուք միայն պետք է նշեք տեսակը կամ տվյալները, պարտադիր չէ երկուսն էլ միարժամանակ։ Ցանկացած տեքստ, որը դուք ներառում եք <object> և </object> թեգերի միջև, կցուցադրվի, եթե պլագինը հասանելի չէ:

Синтаксис

Գրելաձև

<object>Заголовок</object> <object>վերնագիր</object>

Пример

Օրինակ

See the Pen Untitled by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <object> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11 12+ 97+ 2+ 15.2+ 82+