loader

Cвойство outline задает внешнюю границу вокруг элементов (т.е. за пределами обычной границы). Основная цель данного свойства выделить какой-либо элемент. Свойство outline объединяет в себе все свойства, которые используются для определения внешней границы (рамки) элемента. В отличие от линии, задаваемой через border, линия через свойство outline отображается вокруг элемента, не влияя на ширину блока или его положение.

outline հատկությունը սահմանում է արտաքին սահմանը տարրերի շուրջ (այսինքն՝ սովորական սահմանից դուրս): Այս հատկության հիմնական նպատակը ցանկացած տարր ընդգծելն է: outline հատկությունը միավորում է բոլոր այն հատկությունները, որոնք օգտագործվում են տարրի արտաքին սահմանը սահմանելու համար: Ի տարբերություն border-ով սահմանված եզրագծի, outline հատկություն ունեցող եզրագիծը գծվում է տարրի շուրջը՝ չազդելով բլոկի լայնության կամ դիրքի վրա:

Синтаксис

Գրելաձև

outline: 5px solid green; ⟿ Размер обводки | Вид обводки | Цвет обводки outline: 5px solid green; ⟿ Շրջագծի չափը | Շրջագծի տեսակը |Շրջագծի գույնը

Пример

Օրինակ

See the Pen outline by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image

Также у тега outline есть следующие под. теги

Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը outline элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 8+ 12+ 4+ 2+ 3.1+ 10+
Notes