loader

Элемент <progress> используется для создания индикатора выполнения, который служит визуальной демонстрацией прогресса в выполнении задачи или цели. Атрибуты max и value используются для определения прогресса (значение) выполнения задачи (максимум). Если вам нужно показать результат для чего-то, что не связано с задачей, вы должны использовать <meter>.

<progress> տարրն օգտագործվում է առաջընթացի տող ստեղծելու համար, որը ծառայում է որպես առաջադրանքի կամ նպատակի ուղղությամբ առաջընթացի տեսողական ներկայացում: Առավելագույն և արժեքային հատկանիշներն օգտագործվում են առաջադրանքի առաջընթացը որոշելու համար: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է արդյունքը ցույց տալ մի բանի համար, որը կապված չէ առաջադրանքների հետ, դուք պետք է օգտագործեք <meter>:

Синтаксис

Գրելաձև

<progress value="Цифра" max="Цифра"></progress> <progress value="Թիվ" max="Թիվ"></progress>

Пример

Օրինակ

See the Pen progress by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

Интересный факт: Если для <progress> не задавать никакие значения то он будет идти налево-направо.

Հետաքրքիր փաստ․ եթե <progress>-ին որևէ արժեք տրված չէ, այն կգնա ձախից աջ այնուհետև հակառակ։

See the Pen progress ++ by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <progress> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 10+ 12+ 6+ 6+ 6+ 11.5+