loader

Элемент <script> содержит код, написанный на языке программирования, отличном от HTML, или указывает расположение внешнего ресурса сценария. Чаще всего он используется для добавления JavaScript и jQuery на веб-страницы либо напрямую, либо путём ссылки на внешние файлы js. Элемент <script> имеет два возможных применения. Он может определять раздел страницы, написанный на языке сценариев, отличном от HTML. Он также может импортировать сценарий из внешнего файла. В последнем случае элемент <script> не должен иметь содержимого.

<script> տարրը պարունակում է կոդ, որը գրված է ծրագրավորման այլ լեզվով, բացի HTML-ից կամ սահմանում է սկրիպտի արտաքին ռեսուրսի գտնվելու վայրը: Այն առավել հաճախ օգտագործվում է վեբ էջերում JavaScript և jQuery ավելացնելու համար՝ ուղղակիորեն կամ արտաքին js ֆայլերին հղման միջոցով: <script> տարրն ունի երկու հնարավոր օգտագործում: Այն կարող է սահմանել էջի մի հատված, որը գրված է HTML-ից այլ սկրիպտային լեզվով: Այն կարող է նաև ներմուծել սկրիպտ արտաքին ֆայլից: Վերջին դեպքում <script> տարրը չպետք է ունենա բովանդակություն։

Синтаксис

Գրելաձև

<script> . . . </script>
    ИЛИ
<script type="text/javascript" src="Путь"></script>
<script> . . . </script>
    ԿԱՄ
<script type="text/javascript" src="Ճանապարհ"></script>

Пример

Օրինակ

See the Pen Cat vs ball of wool by Karim Maaloul (@Yakudoo) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <script> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11 12+ 4+ 2+ 15.2+ 82