loader

Элемент <select>, используемый вместе с одним или несколькими элементами <option>, создаёт раскрывающийся список параметров для веб-формы. Элемент <select> создаёт список, и каждый элемент <option> отображается как доступный вариант в списке. Используя его различные атрибуты, вы можете разрешить пользователям выбирать более одного элемента или отключить один или несколько параметров, чтобы они не могли быть выбраны. Вы также можете отключить все поле выбора, а затем использовать JavaScript, чтобы снова включить его после завершения определённого действия формы. Чтобы упорядочить элементы в вашем меню, рассмотрите возможность использования <optgroup>.

<select> տարրը, որն օգտագործվում է մեկ կամ մի քանի <option> տարրերի հետ համատեղ, ստեղծում է ընտրանքների բացվող ցանկ վեբ ֆորմայի համար: <select> տարրը ստեղծում է ցուցակ, և յուրաքանչյուր <option> տարր ցուցադրվում է որպես հասանելի տարբերակ ցանկում: Օգտագործելով դրա տարբեր ատրիբուտները՝ դուք կարող եք թույլ տալ օգտվողներին ընտրել մեկից ավելի տարր կամ անջատել մեկ կամ մի քանի տարբերակներ, որպեսզի դրանք չընտրվեն: Կարող եք նաև անջատել ընտրված ամբողջ դաշտը և այնուհետև օգտագործել JavaScript՝ այն կրկին ակտիվացնելու համար՝ որոշակի ձևի գործողության ավարտից հետո: Ձեր մենյուի տարրերը դասավորելու համար օգտագործեք <optgroup>:

Синтаксис

Գրելաձև

<select> . . . </select>

Пример

Օրինակ

See the Pen select by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <select> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11 12+ 97+ 2+ 15.2+ 82