loader

Элемент <source> используется как дочерний элемент <picture>, <audio> или <video> и определяет URL-адрес одного или нескольких медиаресурсов. Элемент <source> обычно используется для добавления медиа-ресурсов в нескольких форматах для обеспечения наилучшей кросс-браузерной совместимости. Целью <source> является определение нескольких версий файла, поэтому вы можете указать разные версии для разных браузеров или платформ. Вы можете использовать <source> внутри элементов <audio>, <track> или <video>.

<source> տարրն օգտագործվում է որպես <picture>, <audio> կամ <video> տարրերի ենթակա թեգ և սահմանում է մեկ կամ մի քանի մեդիա ռեսուրսների URL: <source> տարրը սովորաբար օգտագործվում է բազմակի ձևաչափերով մեդիա ռեսուրսներ ավելացնելու համար՝ բրաուզերի լավագույն համատեղելիության համար: <source>-ի նպատակն է սահմանել ֆայլի մի քանի տարբերակներ, այնպես որ կարող եք նշել տարբեր տարբերակներ տարբեր բրաուզերների կամ հարթակների համար: Դուք կարող եք օգտագործել <source> թեգը <audio>, <track> կամ <video> տարրերի ներսում:

Синтаксис

Գրելաձև

<source src="Путь" type="Тип"> <source src="Ճանապարհ" type="Տիպ">

Пример

Օրինակ

See the Pen source by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <source> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 9+ 12+ 97+ 3.5+ 15.2+ 82