loader

Элемент <span> — это встроенный контейнер, используемый для разметки части текста или части документа. Тег <span> легко стилизуется с помощью CSS или обрабатывается с помощью JavaScript с использованием атрибута class или id. Тег <span> очень похож на элемент <div>, но <div> — это элемент блочного уровня, а <span> — встроенный элемент.

<span> տարրը ներկառուցված կոնտեյներ է, որն օգտագործվում է տեքստի կամ փաստաթղթի հատվածը նշելու համար: <span> թեգը հեշտությամբ ձևավորվում է CSS-ով կամ ցուցադրվում JavaScript-ով` օգտագործելով class հատկանիշը: id հատկանիշը: <span> թեգը շատ նման է <div> տարրին, բայց <div> -ը բլոկի մակարդակի տարր է, մինչդեռ <span>-ը ներկառուցված տարր է։

Синтаксис

Գրելաձև

<span> . . . </span>

Пример

Օրինակ

See the Pen span by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <span> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11 12+ 97+ 2+ 15.2+ 82