Элемент <style> используется для добавления правил стиля CSS в документ HTML. Ожидается, что элемент появится в документе <head>, но также будет приемлемо отображаться при использовании в <body> документа. Есть три способа добавить CSS в документ HTML:


  • С внешней таблицей стилей

  • С атрибутом стиля в любом HTML-элементе тактика, называемая встроенным CSS

  • С внутренней таблицей стилей

Тег <style> используется для создания внутренней таблицы стилей. Итак, когда имеет смысл использовать внутреннюю таблицу стилей? Как правило, внутреннюю таблицу стилей имеет смысл использовать только в том случае, если вы создаёте одностраничную веб-страницу. Если веб-страница становится больше, используйте внешнюю таблицу стилей.

<style>-ն օգտագործվում է HTML փաստաթղթում CSS ոճի կանոններ ավելացնելու համար: Ակնկալվում է, որ տարրը կհայտնվի փաստաթղթի <head>-ում, բայց նաև ընդունելի կլինի փաստաթղթի <body>-ում օգտագործելու դեպքում: HTML փաստաթղթին CSS ավելացնելու երեք եղանակ կա.


  • Արտաքին ոճային աղյուսակով

  • Ցանկացած HTML տարրի վրա ոճի հատկանիշով, մարտավարություն, որը կոչվում է inline CSS

  • Ներքին ոճի աղյուսակով

<style> թեգը օգտագործվում է ներքին ոճի աղյուսակ ստեղծելու համար: Այսպիսով, ե՞րբ է իմաստ ունի օգտագործել ներքին ոճի աղյուսակը: Որպես ընդհանուր կանոն, ներքին ոճի աղյուսակը իմաստ ունի միայն այն դեպքում, եթե դուք ստեղծում եք մեկ էջանոց վեբ էջ: Եթե ​​վեբ էջը մեծանում է, օգտագործեք արտաքին ոճի աղյուսակը:

Синтаксис

Գրելաձև

<style> . . . </style>
     ИЛИ
<link rel="stylesheet" href="Путь">
<style> . . . </style>
     ԿԱՄ
<link rel="stylesheet" href="Ճանապարհ">

Пример

Օրինակ

See the Pen Untitled by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Browser support for <style> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 6+ 12+ 4+ 2+ 3.1+ 10+