loader

Cвойство table-layout определяет алгоритм, используемый для разметки ячеек, строк и столбцов таблицы. Основное преимущество table-layout: fixed; заключается в том, что таблица отображается намного быстрее. В больших таблицах пользователи не увидят ни одной части таблицы, пока браузер не отобразит всю таблицу. Таким образом, если вы используете table-layout: fixed; пользователи будут видеть верхнюю часть таблицы, пока браузер загружает и отображает остальную часть таблицы. Это создаёт впечатление, что страница загружается намного быстрее!

table-layout հատկությունը սահմանում է ալգորիթմը, որն օգտագործվում է աղյուսակի սանդղակները, տողերը և սյունակները դասավորելու համար: table-layout: fixed; հատկության հիմնական առավելությունը այն է, որ աղյուսակը շատ ավելի արագ է ցուցադրվում: Մեծ աղյուսակներում օգտատերերը չեն տեսնի աղյուսակի որևէ հատված, մինչև բրաուզերը չարտադրի ամբողջ աղյուսակը: Այսպիսով, եթե դուք օգտագործում եք table-layout: fixed; օգտատերերը կտեսնեն աղյուսակի վերևի հատվածը, մինչ զննարկիչը բեռնում և ցուցադրում է աղյուսակի մնացած մասը: Սա տպավորություն է թողնում, որ էջը շատ ավելի արագ է ցուցադրվում:

Синтаксис

Գրելաձև

table-layout: fixed; ⟿ Ширина таблицы и столбца задается шириной элементов таблицы и столбца.
table-layout: auto; ⟿ Ширина таблицы и ее ячеек регулируется в соответствии с содержимым.
table-layout: fixed; ⟿ Աղյուսակի և սյունակի լայնությունը որոշվում է աղյուսակի և սյունակի տարրերի լայնությամբ.
table-layout: auto; ⟿ Աղյուսակի և դրա վանդակների լայնությունը ճշգրտվում է ըստ բովանդակության.

Пример

Օրինակ

See the Pen Untitled by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը table-layout элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 6+ 12+ 14+ 2+ 3.1+ 10+
Notes