loader

Элемент <td> создает одну ячейку данных в HTML <table>. Ячейки данных должны использоваться как дочерние элементы родительского <tr>, а результирующая группа элементов <td> будет отображаться как одна строка таблицы в <table>.

<td> տարրը ստեղծում է տվյալների մեկ բլոկ HTML <table>-ում: Տվյալների բլոկները պետք է օգտագործվեն որպես հիմնական <tr>-ի երկրորդական տարրեր, և արդյունքում ստացված <td> տարրերի խումբը կհայտնվի որպես աղյուսակի մեկ տող <table>-ում:

Синтаксис

Գրելաձև

<td> . . . </td>

Пример

Օրինակ

See the Pen bdi by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <td> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11 12+ 4+ 2+ 15.2+ 82