loader

Cвойство text-align выравнивает текст по горизонтали внутри блока. У text-align есть шесть вариантов значений:

 • Center - выравнивание по центру.

 • Justify - выравнивание по ширине. Текст растягивается от левого до правого края, между словами появляются большие пробелы.

 • Left - выравнивание по левому краю.

 • Right - выравнивание по правому краю.

 • Start - текст выровнен по тому краю, по которому принято в текущем языке.

 • End - текст выровнен по противоположному краю для текущего языка.

text-align հատկությունը կառավարում է տեքստի դիրքը հորիզոնական ուղղությամբ բլոկի ներսում: text-align-ն ունի արժեքի վեց տարբերակ.

 • Center - տեքստը տեղադրում է բլոկի կենտրոնում:

 • Justify - լայնության ուղղությամբ հավասարեցում: Տեքստը ձգվում է ձախից աջ՝ բառերի միջև առաջացնելով ավելի շատ տարածություն։

 • Left - տեղադրում է տեքստը բլոկի ձախ եզրի կողմում։

 • Right - տեղադրում է տեքստը բլոկի աջ եզրի կողմում։

 • Start - տեքստը տեղափոխում է դեպի այն եզրը, որն ընդունված է որպես սկզբնական ընթացիկ լեզվով:

 • End - տեքստը հավասարեցնում է ընթացիկ լեզվի սկզբնական համարվող եզրի հակառակ եզրին:

Синтаксис

Գրելաձև

text-align: center; ⟿ Выравнивание по центру.
text-align: left; ⟿ Выравнивание по левому краю.
text-align: right; ⟿ Выравнивание по правому краю.
text-align: center; ⟿ Կենտրոնական հավասարեցում.
text-align: left; ⟿ Ձախ հավասարեցում.
text-align: right; ⟿ Աջ հավասարեցում.

Пример

Օրինակ

See the Pen text-align by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

See the Pen text-align-justify by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image

Также у тега text-align есть следующие под. теги

Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը text-align элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 6+ 12+ 4+ 2+ 3.1+ 10+
Notes