loader

Элемент <textarea> используется для создания области ввода текста неограниченной длины. По умолчанию текст в <textarea> отображается моноширинным шрифтом или шрифтом фиксированной ширины, а текстовые области чаще всего используются внутри родительского элемента <form>.

<textarea> տարրը օգտագործվում է անսահմանափակ երկարությամբ տեքստի մուտքագրման տարածք ստեղծելու համար: Սովորաբար, <textarea> -ի տեքստը ցուցադրվում է ֆիքսված Monospace տառատեսակով կամ ֆիքսված լայնության տառատեսակով, իսկ տեքստային տարածքներն առավել հաճախ օգտագործվում են գլխավոր <form> տարրի ներսում:

Синтаксис

Գրելաձև

<textarea name="имя" id="Переменная" cols="цифра" rows="Цифра"></textarea> <textarea name="Անուն" id="Փոփոխական" cols="Թիվ" rows="Թիվ"></textarea>

Пример

Օրինակ

See the Pen textarea by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <textarea> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
11 12+ 97+ 96+ 15.2+ 82