loader

Элемент <th> используется для идентификации ячеек таблицы, которые содержат значения заголовков столбцов, а не данные таблицы. Строка значений заголовка таблицы создается путем вложения нескольких значений <th> в родительский элемент <tr>.

<th>-ն օգտագործվում է աղյուսակի բլոկները բացահայտելու համար, որոնք պարունակում են սյունակի վերնագրի արժեքներ, այլ ոչ թե աղյուսակի տվյալները: Աղյուսակի վերնագրի արժեքի տողը ստեղծվում է՝ մի քանի <th> արժեքներ տեղադրելով հիմնական <tr> տարրում:

Синтаксис

Գրելաձև

<th> . . . </th>

Пример

Օրինակ

See the Pen bdi by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <th> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11 12+ 4+ 2+ 15.2+ 82