loader

Элемент <time> определяет дату и время. Содержимое элемента времени обычно представляет собой удобочитаемую дату и время, а машиночитаемая версия того же времени помещается в атрибут datetime.

<time>-ը սահմանում է ամսաթիվ և ժամ: Ժամանակի տարրի բովանդակությունը սովորաբար մարդու կողմից ընթեռնելի ամսաթիվ և ժամ է, իսկ նույն ժամանակի մեքենայաընթեռնելի տարբերակը տեղադրվում է datetime հատկանիշի մեջ:

Синтаксис

Գրելաձև

<time> . . . </time>

Пример

Օրինակ

See the Pen time by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <time> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11 18+ 62+ 22+ 7+ 49+