loader

Cвойство top влияет на вертикальное положение позиционируемого элемента. Это свойство не влияет на непозиционированные элементы.

  • Если действует атрибут position:absolute; или position:fixed; - свойство top устанавливает верхний край элемента на единицу выше/ниже верхнего края его ближайшего позиционированного предка.

  • Если действует атрибут position: relative; - свойство top заставляет верхний край элемента перемещаться выше/ниже его нормального положения.

  • Если действует атрибут position: sticky; - когда элемент находится внутри окна просмотра, свойство top ведёт себя так, как будто действует атрибут position: relative; , а когда он снаружи, свойство top ведет себя так, как будто действует атрибут position: fixed;.

  • Если действует атрибут position: static; - свойство top не имеет влияния.

top հատկությունը ազդում է դիրքավորված տարրի ուղղահայաց դիրքի վրա: Այս հատկությունը չի ազդում ոչ դիրքավորված տարրերի վրա:

  • Եթե գործում է position:absolute; կամ position:fixed; - top հատկությունը սահմանում է տարրի վերին եզրը իր ամենամոտ տեղակայված տարրի վերին եզրից մեկ նիշով վերև/ներքև:

  • Եթե գործում է position: relative; - top հատկությունը հանգեցնում է նրան, որ տարրի վերին եզրը շարժվում է իր նորմալ դիրքից վերև/ներքև:

  • Եթե գործում է position: sticky; - երբ տարրը գտնվում է տեսադաշտի ներսում, top հատկությունն իրեն պահում է այնպես, ասես գործում է position: relative; իսկ երբ այն գտնվում է տեսադաշտից դուրս, top հատկությունն իրեն պահում է այնպես, կարծես գործում է position: fixed; հատկանիշը։

  • Եթե գործում է position: static; - top հատկությունը ազդեցություն չունի:

Синтаксис

Գրելաձև

top: 150px; ⟿ Положение верхнего края в пикселях. top: 150px; ⟿ Վերին եզրի դիրքը պիքսելներով.

Пример

Օրինակ

See the Pen top by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը top элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 6+ 12+ 4+ 2+ 3.1+ 10+
Notes