loader

Cвойство transition из себя предоставляет способ контролировать скорость анимации, при изменении CSS-свойств. Вместо того, чтобы свойство применилось сразу, вы можете сделать это действие происходящим в течение какого-то времени. Например, если вы смените цвет элемента с зелёного на синий, изменение произойдёт моментально, а вот с CSS transition, изменения произойдут за временные интервалы, которые можно изменить.

Всегда указывайте свойство transition-duration, иначе продолжительность равна 0 с, и переход не будет иметь никакого эффекта.

transition հատկությունը հնարավորություն է տալիս վերահսկել անիմացիայի արագությունը CSS հատկությունները փոխելու ժամանակ: Հատկության անմիջապես կիրառման փոխարեն, դուք կարող եք այդ գործողությունն իրականացնել որոշակի ժամանակահատվածում: Օրինակ, եթե տարրի գույնը փոխեք կանաչից կապույտի, փոփոխությունը տեղի կունենա ակնթարթորեն, բայց CSS transition-ի դեպքում փոփոխությունը տեղի կունենա ժամանակային ինտերվալների ընթացքում, որոնք դուք կարող եք կառավարել:

Միշտ նշեք transition-duration հատկությունը, հակառակ դեպքում տևողությունը 0 վայրկյան է, և անցումը ազդեցություն չի ունենա:

Синтаксис

Գրելաձև

transition: 2s; ⟿ Плавность анимации transition: 2s; ⟿ Փափուկ անիմացիա

Пример

Օրինակ

See the Pen Untitled by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image

Также у тега transition есть следующие под. теги

Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը transition элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 10+ 12+ 26+ 16+ 9+ 12.1+
Notes