loader

Элемент <u> представляет собой диапазон встроенного текста, который должен отображаться таким образом, чтобы указать, что он имеет нетекстовую аннотацию. По умолчанию это отображается как простое сплошное подчеркивание, но его можно изменить с помощью CSS.

<u> տարրը ներկառուցված տեքստի մի շարք է, որը պետք է ներկայացվի այնպես, որ ցույց տա, որ այն ունի ոչ տեքստային ծանոթագրություն: Սովորաբար սա հայտնվում է որպես պարզ կոշտ ընդգծում, բայց այն կարող է փոխվել CSS-ի միջոցով:

Синтаксис

Գրելաձև

<u> . . . </u>

Пример

Օրինակ

See the Pen u by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <u> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11 12+ 97+ 2+ 15.2+ 82