loader

Элемент <video> может содержать один или несколько источников видео. Чтобы указать источник видео, необходимо использовать атрибут src или элемент <source>; браузер сам определит наиболее подходящий источник. Атрибут controls говорит браузеру отобразить элементы управления video, например кнопку play, stop, volume и т.д. Текстовое содержание в теге <video> отображается только если браузер не поддерживает тег <video> или не поддерживает никакие форматы video предоставленных тегами <source>.

<video> տարրը կարող է պարունակել մեկ կամ մի քանի վիդեո աղբյուրներ: Տեսանյութի աղբյուրը նշելու համար պետք է օգտագործել src հատկանիշը կամ <source> տարրը; բրաուզերը կորոշի ամենահարմար աղբյուրը։ controls հատկանիշը բրաուզերին ասում է, որ ցուցադրի վիդեո կառավարումները, ինչպիսիք են play, stop, volume և այլն: <video> թեգի տեքստի բովանդակությունը ցուցադրվում է միայն այն դեպքում, եթե բրաուզերը չի աջակցում <video> թեգին կամ չի աջակցում <source> թեգի կողմից տրամադրված տեսանյութերի ձևաչափերից որևէ մեկին:

Синтаксис

Գրելաձև

<video> . . . </video>

Пример

Օրինակ

See the Pen video by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <video> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 9+ 12+ 4+ 20+ 4+ 11.5+