loader

Cвойство word-wrap позволяет разбивать длинные слова и переносить их на следующую строку.

word-wrap հատկությունը թույլ է տալիս բաժանել երկար բառերը և տեղափոխել դրանք հաջորդ տող:

Синтаксис

Գրելաձև

word-wrap: normal; ⟿ Переносятся только там, где вставлен br.
word-wrap: break-word; ⟿ Слово переносится на любой букве при достижении края родительской области.
word-wrap: normal; ⟿ Տեղափոխվում է միայն այնտեղ, որտեղ տեղադրված է br.
word-wrap: break-word; ⟿ Բառը տեղափոխվում է ցանկացած տառի վրա, երբ այն հասնում է մայր տարածքի եզրին.

Пример

Օրինակ

See the Pen word-wrap by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը word-wrap элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 6+ 18+ 23+ 49+ 6.1+ 12.1+
Notes