loader

Cвойство flex-flow является сокращением для отдельных свойств flex-direction и flex-wrap.

flex-flow հատկությունը համարվում է կրճատ առանձին flex-direction և flex-wrap հատկությունների համար:

Синтаксис

Գրելաձև

flex-flow: none; ⟿ Без значения: 0 0 auto
flex-flow: 2; ⟿ Одно значение, число без единиц: flex-grow
flex-flow: 30px; ⟿ Одно значение, ширина/высота: flex-flow
flex-flow: 2 30px; ⟿ Два значения: flex-grow | flex-flow
flex-flow 2 2; ⟿ Два значения: flex-grow | flex-shrink
flex-flow 2 2 30px; ⟿ Три значения: flex-grow | flex-shrink | flex-flow
flex-flow: none; ⟿ Առանց արժեքի: 0 0 auto
flex-flow: 2; ⟿ Մեկ արժեք, առանց միավորների: flex-grow
flex-flow: 30px; ⟿ Մեկ արժեք, լայնություն/բարձրություն: flex-basic
flex-flow: 2 30px; ⟿ Երկու արժեք: flex-grow | flex-basic
flex-flow: 2 2; ⟿ Երկու արժեք: flex-grow | flex-shrink
flex-flow: 2 2 30px; ⟿ Երեք արժեք: flex-grow | flex-shrink | flex-basis

Пример

Օրինակ

See the Pen flex-flow by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

flex-flow image

Также у тега flex есть следующие под. теги

Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը flex-flow элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11+ 12+ 29+ 28+ 9+ 12.1+
Notes